Upplev hur reflexen påverkar figurens synlighet på ca 70 meters avstånd då bilisten använder närljus.

Vid en hastighet på 50 kilometer i timmen rör sig bilen 14 meter i sekunden. Det tar ungefär en sekund för föraren att reagera på överraskande situationer.

I upplysta tätorter gör reklamernas belysning och gatlyktorna det svårt för föraren att urskilja fotgängare och cyklister.

Upplev hur reflexen påverkar figurens synlighet på 120 meters avstånd då bilisten använder fjärrljus.

Vid en hastighet på 80 kilometer i timmen rör sig bilen 22 meter i sekunden.

En fotgängare eller en cyklist kan aldrig synas för bra i skymningen eller mörkret.

Snö, regn, dimma och immiga fönster försämrar förarens sikt speciellt efter mörkrets inbrott.

Smutsiga vindrutor och lyktor inverkar också på sikten i mörkret.

Köp enbart sådana reflexer som fyller den Europeiska Unionens krav och är CE-godkända.

Med hjälp av en reflexväst i ett fluorescerande eller reflekterande material kan man förbättra sin synlighet både i skumrasket och i dagsljus.

Olika reflexmodeller kompletterar varandra.

Syns! Använd reflex!

Använd reflex!

Enligt vägtrafiklagen är varje fotgängare förpliktigad att använda reflex under dygnets mörka timmar. Den här förevisningen illustrerar hur du genom att använda reflex kan hjälpa bilisten att upptäcka dig i tid. Föreställ dig att du korsar vägen. Hur långt vill du synas?

Påbörja

Instruktioner

Du kan växla från när- till fjärrljus med hjälp av ljusknappen nedan. Till höger finns olika alternativ som påverkar din synlighet: utan reflex, med reflexband och med reflexväst. Du kan justera avståndet mellan figuren och bilen genom att dra knappen till höger uppåt eller neråt. Upprepa instruktionerna genom att trycka på ? -knappen nere till vänster.

Stäng instruktionerna