Hur klarar du dig som bilförare i trafiken?

Välkommen att testa dig självt

Nedanstående tester är tänkta att vara till hjälp vid självvärderingen. Det finns två tester. Du kan också läsa andras tips eller skriva ner dina tips för säker körning.

I den första testen får du värdera hur du klarar av körning i korsning, byte av körfält och körning under krävande förhållanden. När du har svarat på alla 15 frågor kan du skriva ut skräddarsydda personliga råd.

I den andra testen klargörs om det vore skäl för dig att göra en läkarkontroll. Att svara på frågorna är konfidentiellt och endast du själv vet hur du har svarat och vilket resultatet blev.

Ålder och trafik

Våra sidor innehåller också en del om Ålder och trafik, där du kan läsa om övriga förares tips på hur de klarar olika trafiksituationer. Du kan också dela med dig av dina egna tips.

Läs andras tips

Berätta om dina egna tips

Din respons är viktig för oss. På basen av den kan vi utveckla testet och på bättre sätt betjäna förare.

Ge respons