PYSÄHTYMISMATKA

Taajamanopeus

Maantienopeus

Tien pinta

Matkoja laskettaessa perusteina on käytetty yhden sekunnin (1 s) reaktioaikaa ja keskihidastuvuutena kuivalla tienpinnalla 9 m/s², märällä tienpinnalla 6 m/s², lumisella tienpinnalla 3 m/s² ja jäisellä tienpinnalla 1.5 m/s².

Pysähtymismatkat ja -ajat on laskettu matemaattisesti. Todellisuudessa vaihteluvälit eri ajoneuvojen rakenteista johtuen voivat olla merkittäviä. Matkat on pyöristetty lähimpään metriin.

Sovelluksen suunnitteli ja toteutti Liikenneturvalle Taikalehto.

ALOITA

LISÄTIETOA