STOPPSTRÄCKA

Tätortshastighet

Landsvägshastighet

Vägens yta

Då man räknat ut sträckorna har man utgått från reaktionstiden (1 sekund) och medelinbromsning på torr vägyta 9 m/s², på våt väg 6 m/s², snöig väg 3 m/s² och på isig väg 1.5 m/s².

Stoppsträckorna och -tiderna har räknats ut matematiskt. I verkligheten kan skillnaderna variera betydligt beroende på olika fordons konstruktion. Sträckorna har avrundats till närmaste hela metertal.

Programmet har gjorts av Taikalehto för Trafikskyddet.

BÖRJA

TILLÄGGSINFORMATION