MOOTTORIPYÖRÄN PYSÄHTYMISMATKA

Taajamanopeus

Maantienopeus

Tien pinta

Pysähtymismatkat ja -ajat on laskettu matemaattisesti. Matkat on pyöristetty lähimpään metriin. Matkoja ja aikoja laskettaessa perusteina on käytetty yhden sekunnin (1 s) reaktioaikaa ja keskihidastuvuutena kuivalla päällystetyllä tien pinnalla 7 m/s² ja märällä 3,5 m/s². Parhaimmillaan on mahdollista, lähinnä testitilanteissa, saavuttaa jopa 10 m/s² keskihidastuvuus (optimi).

Todellisuudessa vaihteluvälit voivat olla merkittäviä. Saavutettavaan hidastuvuuteen vaikuttavat monet tekijät, mm.
- kuljettajan taito jarruttaa
- jarrutustapa (taka, etu, molemmat)
- jarrutuksen tehokkuus
- moottoripyörän tyyppi/rakenne (R-pyörä, matkapyörä, custom, enduro)
- jarrujen rakenne/kunto/ominaisuudet
- pyörän ”alustan”/jousituksen kunto
- renkaiden tyyppi/kunto
- tienpinta (päällystetty, sora, röykky, kuiva, märkä)

ALOITA

LISÄTIETOA