STOPPSTRÄCKAN FÖR MOTORCYKEL

Tätortshastighet

Landsvägshastighet

Vägens yta

Stoppsträckorna och -tiderna är matematiskt kalkylerade. Sträckorna har avrundats till närmaste hela meter. Som grund för uträkningen av sträckorna och tiderna har en reaktionstid på en sekund (1s) använts, och hastigheten har beräknats avta med 7 m/S² i medeltal vid torr, belagd väyta och 3,5m/s² vid våt. Det bästa möjliga resultatet, som ofta uppnås i testsituationer, är en medelinbromsningshastighet som ligger kring 10m/s (optimum).

I verkligheten kan variationerna vara betydande. Inbromsningsgraden beror på många olika faktorer, som till exempel
- förarens tekniska förmåga att bromsa in
- inbromsningssättet (bak, fram, båda)
- inbromsningens effektivitet
- motorckyelns typ och uppbyggnad (R-cykel, resecykel, custom, enduro)
- bromsarnas struktur/skick/egenskaper
- cykelns underrede(fjädringens skick, vägytan (belagd, grus, småsten, våt, torr)

BÖRJA

TILLÄGGSINFORMATION