STOPPSTRÄCKAN FÖR MOPED

Lagliga hastigheter
med moped

Olagliga hastigheter
med en trimmad moped


Vägens yta

Stoppsträckorna och -tiderna är matematiskt kalkylerade. Sträckorna har avrundats till närmaste hela meter. Som grund för uträkningen av sträckorna och tiderna har en reaktionstid på en sekund (1s) använts och hastigheten har beräknats avta med i medeltal 7 m/s² på torr, belagd väg, 3.5 m/s² på våt väg och på en isig väg 1.5 m/s².

I verkligheten kan variationerna vara betydande. Inbromsningsgraden beror på många olika faktorer, som till exempel
- förarens tekniska förmåga att bromsa in
- inbromsningssättet (bak, fram, båda)
- inbromsningens effektivitet
- mopedens typ och uppbyggnad
- bromsarnas struktur/skick/egenskaper
- mopedens chassi och fjädring
- däckens typ och skick
- vägbanans yta (belagd, grus, ojämn, torr, våt)

BÖRJA

TILLÄGGSINFORMATION