KOLLISIONSHASTIGHET

Välj körhastighet

SANNOLIKHETEN ATT DÖDAS

Då man räknat ut sträckorna har man utgått från reaktionstiden (1 sekund) och medelinbromsning på torr vägyta 9 m/s². Stoppsträckorna, kollisionshastigheterna och sannolikheten för att dödas har räknats ut matematiskt. I verkligheten kan skillnaderna variera betydligt beroende på olika fordons konstruktion. Sträckorna har avrundats till närmaste hela metertal.

Flashprogrammet har gjorts av Taikalehto för Trafikskyddet.

Du kör på torr väg med hastigheten 40 km/h då du plötsligt upptäcker en fotgängare på 20 meters avstånd. Efter denna animation kan du testa andra hastigheter.

BÖRJA

TILLÄGGSINFORMATION